Rijd je al jaren met een bromfiets dan is het je ongetwijfeld al eens overkomen dat je bromfiets niet wilde starten. Meestal is dit te wijten aan een vervuilde bougie maar er kunnen ook andere redenen aan de basis liggen. Hieronder wordt uitgelegd hoe je de ontsteking zelf kunt controleren en hoe je de carburateur dient te onderhouden.

vintage bromfiets

Controle van de ontsteking

De stroom om een bromfiets te starten en draaiende te houden wordt opgewekt door elektromagneten op het vliegwiel. Onderbrekingspunten in het vliegwiel openen en sluiten zich om ervoor te zorgen, dat de stroom op het juiste moment de brandstof in de cilinder ontsteekt.

Wanneer de motor een klepperend geluid geeft, kan de opening van de onderbrekerpunten te wijd afgesteld staan. Raakt de motor regelmatig oververhit, dan kunnen de onderbrekingspunten te nauw staan. Zijn op het vliegwiel en carterhuis merktekens aangebracht, dan kan men zelf de ontsteking controleren.

ontsteking bromfiets 01

  1. Verwijder het vliegwieldeksel. Het deksel kan door een veer geborgd zijn (trek het deksel er dan af) of door schroeven.
  2. Draai het vliegwiel zo dat merkteken F gelijk staat met het merkteken op het huis en dat de onderbrekerpunten de grootste opening hebben.

ontsteking bromfiets

  1. Draai met een kleine schroevedraaier de afstelschroef van de onderbrekerpunten los. Schuif de juiste voelermaat tussen de onderbrekerpunten en draai de schroef vast.
  2. Draai het vliegwiel tot het merkteken T gelijk staat met het merkteken op het huis. Controleer of de onderbrekerpunten zich op dit moment openen.

Gebruik en onderhoud van de carburateur

Versleten onderdelen in de carburateur van een bromfiets kunnen leiden tot moeilijk starten en een hoog brandstofverbruik. Een regelmatig geluid van de motor verzekert een juist brandstofverbruik. Wanneer de bromfiets gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, tap dan de vlotterkamer af. Dit is vooral belangrijk bij een tweetaktmotor.

Benzine kan dan verdampen en onvermengde olie achterlaten die de bougie vuilmaakt wanneer de motor weer gestart wordt. Maak de sproeier van de carburateur nooit schoon met een naald of een stukje ijzerdraad, maar blaas hem door met een luchtpomp.

Wanneer hierdoor de verstopping niet wordt opgeheven, monteer dan een nieuwe sproeier.

 

nl_NL